Vremenska crta projekta

Pratite rokove za dovršetak projekata i njihove statuse uz ovaj pristupačan predložak vremenske crte. Samo unesite datum početka projekta, upišite imena članova tima i u kalendar projekta dodajte njihove zadatke. Ažurirajte status u cijelom projektu.

Excel

Vremenska crta projekta

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu