Vremenska crta s infografikom

Pomoću ove vremenske crte s infografikom pratite pet kontrolnih točaka razvoja svog proizvoda ili projekta. Obuhvaća radni list za unos podataka koji automatski ažurira plan razvoja. Ovo je pristupačni predložak.

Premium predlošci - Excel

Prijeđite na verziju Premium
Vremenska crta s infografikom

Prikaz dodatnih premium predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu