Vremenska crta s prekretnicama

Ova vremenska crta pojednostavnjuje stvaranje vizualnog vodiča za projekta. U tablicu Detalji o projektu unesite ključne prekretnice i gledajte kako se projekt oblikuje na vremenskoj crti.

Excel

Vremenska crta s prekretnicama

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu