Vremenska tablica

Ovaj pristupačan predložak omogućuje unos odrađenih sati u radnom tjednu. Pratite odrađene sate tijekom redovnog radnog vremena i prekovremene sate na dnevnoj bazi pomoću ove tjedne vremenske tablice. Ukupan broj sati za tjedan izračunava se na temelju vremena unesenog za tjedan.

Excel

Vremenska tablica

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu