Zapis o roditeljskom sastanku

Nastavnici mogu pomoću ovog obrasca zabilježiti bilješke s roditeljskog sastanka. Predložak sadrži teme o kojima se raspravljalo, radnje koje treba poduzeti i crte za potpis nastavnika i roditelja. Ovaj je predložak pristupačan.

Word

Zapis o roditeljskom sastanku

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu