Zapisnik o prijeđenim kilometrima i izvješće o troškovima

Sastavite izvješće o prijeđenim kilometrima u poslovne svrhe pomoću ovog pristupačnog predloška za zapisnik i obrazac za izdavanje naknade. Količina prijeđenih kilometara i iznos naknade automatski se izračunavaju i uvrštavaju u izvješće o troškovima koje morate poslati.

Excel

Zapisnik o prijeđenim kilometrima i izvješće o troškovima

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu