Zapisnik potrošnje goriva po kilometraži s grafikonom

Pomoću ovog predloška jednostavnije ćete pratiti prijeđene kilometre, potrošnju goriva i trošak putovanja. Možete ga koristiti za osobne potrebe ili radi povrata novca. Moderni stil olakšava cijeli postupak.

Excel

Zapisnik potrošnje goriva po kilometraži s grafikonom

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu