Zapisnik sa sastanka školskog odbora

Pojednostavnite vođenje zapisnika na sastanku školskog odbora pomoću ovog predloška koji sadrži stavke kao što su odobrenje zapisnika sa zadnjeg sastanka, izbor dužnosnika, izvješća odbora, izvješće ravnatelja, nove točke, objave i pojedinosti o sljedećem sastanku. Ovo je pristupačni predložak.

Word

Zapisnik sa sastanka školskog odbora

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu