Zapisnik sa sastanka (jednostavni)

Organizirajte bilješke pomoću ovog predloška zapisnika sa sastanka. Svako tko vodi bilješke cijenit će ovo jednostavno oblikovanje. Potražite predložak dnevnog reda koji mu pristaje.

Word

Zapisnik sa sastanka (jednostavni)

Više sličnih predložaka

Tisuće predložaka koji će vam pomoći da brzo započnete rad na projektu