Zapisnik sa sastanka (jednostavni)

Vođenje zapisnika sa sastanka upravo je postalo puno jednostavnije. Ovaj jednostavni predložak zapisnika za sastanak ima jednostavan oblik tako da je lako podijeliti teme o kojima se raspravljalo. U njemu se nalaze polja za popis sudionika, teme s dnevnog reda te dio sa stavkama za djelovanje gdje se nalazi popis osobe zadužene za zadatak te rok za njegov dovršetak. S pomoću predloška zapisnika za sastanka vodite bilješke tijekom sastanka ili organizirajte bilješke prije njihova slanja na odobrenje. Preuzmite ovaj predložak zapisnika za sastanak s odgovarajućem predloškom dnevnog reda za vaš sljedeći sastanak.

Word

Zapisnik sa sastanka (jednostavni)

Više sličnih predložaka

Inspirirajte se odabirom među tisućama ideja za svoj sljedeći projekt