Академиялық апта сайынғы сабақ жоспары

Мұғалімдер осы үлгіні өзінің апта сайынғы сабақ жоспарын сызу үшін пайдалана алады. Білім беру деңгейінің барлық деңгейлеріне қолдануға болады.

Excel

Академиялық апта сайынғы сабақ жоспары

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі