Анимацияланған сурет жайлап көрінетін тақырыптары бар терезеде панорамаланады

Бұл кәсіби дайындалған үлгіде терезеден қарағандай көріністе пайда болып жоғалып кететін мәтін тақырыптары бар тау суреті панорамаланады.

PowerPoint

Анимацияланған сурет жайлап көрінетін тақырыптары бар терезеде панорамаланады

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі