Апталық колледж кестесі

Студенттер осы тиімді үлгімен өздерінің апталық сабақ кестесін бақылай алады. Бар болғаны элементті дұрыс уақыт/күн ұяшығына енгізіп, басымдылықты орнатыңыз. Әр аптаға жаңа қойынды жасаңыз және элемент толтырылғандығын көрсету үшін қосқыш түймешікті пайдаланыңыз.

Excel

Апталық колледж кестесі

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі