Апталық тапсырмалар тізімі

Осы ыңғайлы үлгімен жұмыс, мектеп немесе үй үшін тапсырмалар тізімін жасаңыз. Тапсырмалар тізімі жұмыс парағына тапсырмаларды, жұмыстарды не күнделікті операцияларды енгізіңіз және олардың апталық күнтізбеде автоматты түрде пайда болуын қадағалаңыз.

Excel

Апталық тапсырмалар тізімі

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі