Аспан

Ғылыми немесе астрономияға қатысты көрсетілім үшін осы тақырыптың фоны екі реңкті күлгін және көк тұманды сурет құрамын топтайды. Пішімі – 16:9 және бизнес, білім беру немесе үйде қолдану үшін үйлесімді.

PowerPoint

Аспан

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі