Жолдама хат

Түйіндемеңізбен бірге жіберілетін кәсіби жолдама хатты жазу үшін алдын ала пішімделген үлгіні қолданыңыз. Таспада табуға болатын кірістірілген Word тақырыптарын қолданып түсті өзгертіңіз.

Word

Жолдама хат

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі