Жоғары көтерілетін сурет акценті үдерісінің SmartArt (сұр түсті фондағы бірнеше түс), кең экранды

Үдерістің әр қадамын немесе фазасын осы SmartArt сызбасындағы суреттер және тақырыптар көмегімен білдіріңіз. (Кең экранды, 16X9 пішімі)

PowerPoint

Жоғары көтерілетін сурет акценті үдерісінің SmartArt (сұр түсті фондағы бірнеше түс), кең экранды

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі