Кешке шақыру

Осы көңілді жаз үлгісімен үйде өз шақыруларыңызды басып шығарыңыз. Кез келген қағаз түрін қолданып, үлгідегі қию және бүгу бағыттауыштарын орындаңыз.

Word

Кешке шақыру

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі