Контактілер тізімі

Бұл контактілер тізімінің үлгісін спорттық топ тіркеулері үшін пайдалануға және ата-аналар немесе топ мүшелері арасында бөлісуге болады.

Word

Контактілер тізімі

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі