Көлденең иерархия ұйымының диаграмма слайды (ақ түсті, кең экранды)

See a reporting structure in a horizontal chart layout with hierarchy from left-to-right. (Widescreen template, 16X9 format)

PowerPoint

Көлденең иерархия ұйымының диаграмма слайды (ақ түсті, кең экранды)

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі