Оқудағы жетістіктер куәлігі (ресми көк жиек)

Мектеп мұғалімдері, студенттеріңізге оқудағы жетістіктері үшін осы реттелетін марапаттау куәлігін табыстаңыз. Көк ресми жиек үлгісі кез келген жастағылар үшін сәйкес болады.

PowerPoint

Оқудағы жетістіктер куәлігі (ресми көк жиек)

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі