Сату стратегиясы көрсетілімі, Бірнеше қырлы тақырып (кең экран)

Тұтынушыларды не басқарушы топты өзіңіздің сату стратегиясына қатысты ұсыныстарыңызды қабылдауға сендіріңіз. Бұл мақсатқа жетуді сізге тауарлар тізімін, алдыңғы жылдардағы табыс көлемін, сату зерттеулерін, ұсынылған жаңа тауарларды, қаржыландыру диаграммасындағы қайтаруды, шарттар мен жағдайларды, стратегияны және жоспардың уақыт шкаласын қамтитын үлгі мазмұны арқылы нұсқаулық беріп отыратын осы үлгі жеңілдетеді. Қырлы жасақтама тақырыбы бұрыштары жасыл түспен берілген ақ өңмен көркемделген. Кең экран (16X9) пішімі.

PowerPoint

Сату стратегиясы көрсетілімі, Бірнеше қырлы тақырып (кең экран)

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі