Сынып кестесі

Апталық сынып кестеңізді осы ыңғайлы үлгімен жаңартып отырыңыз. Кестеңіз үшін бастау уақыты мен уақыт аралығын енгізіңіз, сонда уақыт аралығы автоматты түрде жасалады. Түс коды қажетінше және үйрену үшін уақытты блоктаңыз.

Excel

Сынып кестесі

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі