Таудағы күннің шығу фотосуреті бар көк жолақты көрсетілім (кең экран)

Бұл көрсетілімнің үлгісінде тақырыпта және мазмұн слайдтарында қара көк жолақтар және тақырып слайдында әдемі таудағы күннің шығу фотосуреті бар. Осы фотосуретті қолданыңыз немесе оны өзіңіздікімен ауыстырыңыз. Бұл үлгі үлгілік тізім, диаграмма, кесте, SmartArt және басқалар үшін орналасуларды қамтиды. Қалағаныңызды таңдаңыз және оларды қажеттіліктеріңізге сәйкес бейімдеңіз. Бұл үлгі кең экранды (16X9) пішімде.

PowerPoint

Таудағы күннің шығу фотосуреті бар көк жолақты көрсетілім (кең экран)

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі