Топтың жоба тапсырмалар тізімі

Бұл тапсырмалар тізімі үлгісінің көмегімен топтың әр мүшесі қандай тапсырмаларды орындайтынын және оның мерзімдерін біледі.

Excel

Топтың жоба тапсырмалар тізімі

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі