Топ кестесі

Көркем жасыл үлгінің көмегімен тобыңыздың оқиғалары мен жобалары үшін апталық кестені құрыңыз.

Excel

Топ кестесі

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі