Топ қадағалауы қажет

Тобыңызды әр мүше қосылғанда және олардың төлемдерін жазу арқылы қадағалайды; үлгі мүше төлемін кешіктірсе, есептейді.

Excel

Топ қадағалауы қажет

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі