Ғылым жобасының көрсетілімі (кең экран)

Мектеп ғылым жобаларын жобаңызға жауап алғыңыз келген сұрақтар, зерттеулеріңіздің, айнымалылардың, болжамдардың мәліметтері және жазып алған деректер үшін диаграммалар сияқты мазмұнның үлгілері бар үлгімен көрсетіңіз. Тақырып слайд мүмкіндіктері ол тақырыбыңызға сәйкес өзгертуге болатын көк түтікшелердің суреті және материалдарға кестелер қосатын слайдтардың мазмұны мен процедура қадамдарына арналған SmartArt кескіндері. Бұл үлгі (16X9) пішіміндегі кең экранында жасалған.

PowerPoint

Ғылым жобасының көрсетілімі (кең экран)

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі