Қала эскизі көрмесі (кең экран)

Көрермен көрсетілген жер үсті көрінісін, осы көрмедегі жасанды қаланы қарайды. Жасыл өңдегі қатты қоңыр нобай бірнешеуін атау үшін инженерлік, архитектуралық, жоспарлау және жылжымайтын мүлік тақырыптарына сәйкестендіріледі. Үлгі диаграммасы, кесте мен SmartArt сызбасы әлдеқашан кең экранды (16X9) жасақтамада қамтылады.

PowerPoint

Қала эскизі көрмесі (кең экран)

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі