SmartArt слайдының тік сурет тізімі (ақтағы түрлі түсті түс), кең экран

Суреттеріңізді осы SmartArt сызбалық процестег сипаттағыңыз келген әрбір ақпарат тобына кірістіріңіз. (Кең экран үлгісі, 16X9 пішімде)

PowerPoint

SmartArt слайдының тік сурет тізімі (ақтағы түрлі түсті түс), кең экран

Басқа да ұқсас үлгілер

Жобаны жылдам бастауға арналған мыңдаған үлгі