1 gadā gūtās peļņas vai zaudējumu aprēķins

Peļņas un zaudējumu aprēķins parāda ieņēmumus un izdevumus viena gada periodā. Kopā ar bilanci un naudas plūsmas pārskatu, peļņas un zaudējumu aprēķins ir viens no trim galvenajiem finanšu pārskatiem. Izmantojiet šo pieejamo veidni, lai izveidotu peļņas un zaudējumu aprēķinu.

Excel

1 gadā gūtās peļņas vai zaudējumu aprēķins

Atrodiet iedvesmu savam nākamajam projektam, izvēloties no tūkstošiem ideju