2013. gada vienas lapas kalendārs (P–S formāts)

Esiet redzams saviem klientiem visu gadu. Izmantojiet šo 2013. gada vienas lapas veidni, lai veidotu pielāgotus kalendārus, ko izsniegt klientiem. Ievietojiet sava uzņēmuma logotipu un kontaktinformāciju, lai klienti varētu jūs atrast visu gadu. Šī versija ir formatēta ar nedēļām, kas sākas pirmdienā.

Word

2013. gada vienas lapas kalendārs (P–S formāts)

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai