Biļešu pārdošanas uzskaites palīgs

Sekojiet pasākuma biļešu tirdzniecībai, izmantojot šo veidni, kas reģistrē pārdoto biļešu skaitu līdz pat trīs dažādiem cenu līmeņiem un aprēķina kopējos pārdošanas ieņēmumus.

Excel

Biļešu pārdošanas uzskaites palīgs

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai