Mācību kursa pārskats

Skolotāji un pasniedzēji! Pirmajā mācību dienā izklāstiet, kas sagaidāms jūsu priekšmetā. Izmantojot šo kursa pārskata veidni, informējiet audzēkņus par tēmu, mājasdarbiem, projektiem, rīkiem un materiāliem. Veidnē ir satura paraugs, kas palīdzēs sakārtot un iekļaut svarīgākos punktus. Veidnes noformējumā ir izmantota dizaina Jons sarkanā versija platekrāna (16x9) formātā.

PowerPoint

Mācību kursa pārskats

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai