Peļņas un zaudējumu pārskats

Izmantojot šo veidni, varat veidot visaptverošu sava uzņēmuma peļņas un zaudējumu aprēķinu. Tā automātiski aprēķina procentuālās izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu un budžetu. Nosacījumformatējums sniedz vizuālas norādes uz problemātiskām jomām.

Excel

Peļņas un zaudējumu pārskats

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai