Personiskās vizītkartes

Šī personiskās vizītkartes veidne ir noderīga, kad vēlaties unikālā veidā sniegt informāciju par sevi. Paredzēta Avery 5371 un citiem saderīgiem kartīšu papīriem.

Word

Personiskās vizītkartes

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai