Adrešu grāmatas

Adrešu grāmatas veidnes palīdzēs apkopot informāciju par kontaktpersonām, adreses un tālruņa numurus.