Algas

Algu kalkulatori un laika kartīšu veidnes darbinieku ieturējumu un informācijas tabulēšanai.