Tveriet labākos mirkļus, izmantojot mūsu maksas fotoalbuma veidnes. LEJUPIELĀDĒJIET VEIDNES TAGAD.

Bibliotēkas grāmatu izsniegšanas lapa

Izmantojiet šo pieejamo bibliotēkas grāmatu vai citu resursu izsniegšanas lapas veidni, lai sekotu līdzi bibliotēkā izsniegtajām grāmatām vai citiem resursiem. Bibliotēkas grāmatu izniegšanas veidnē ir norādīts ņēmēja vārds, gāmatas nosaukums un cita informācija. Dienas līdz grāmatas nodošanai tiek aprēķinātas automātiski, un, ja tuvojas grāmatas nodošanas termiņš, teksts tiek iezīmēts sarkanā krāsā.

Excel

Bibliotēkas grāmatu izsniegšanas lapa

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Atrodiet iedvesmu savam nākamajam projektam, izvēloties no tūkstošiem ideju