Darbinieka darba laika uzskaites karte (dienai, nedēļai, mēnesim un gadam)

Reģistrējiet un aprēķiniet darbinieka nostrādāto parastā darba laika stundu un virsstundu kopsummu katrā nedēļas dienā. Katram gada mēnesim ir atsevišķa tabula. Šī ir pieejama veidne.

Excel

Darbinieka darba laika uzskaites karte (dienai, nedēļai, mēnesim un gadam)

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Atrodiet iedvesmu savam nākamajam projektam, izvēloties no tūkstošiem ideju