Darbinieku darba laika uzskaites kartīte

Darbinieku darba laika uzskaites tabulā norādītas katru dienu nostrādātās darba dienas, katram uzdevumam veltītais laiks un kopējais nostrādāto un virsstundu skaits. Izmantojiet šo pieejamo veidni, lai reģistrētu darbinieku darba laiku divu nedēļu laika periodā.

Excel

Darbinieku darba laika uzskaites kartīte

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai