Dienas nodarbību plānotājs

Pasniedzēji var izmantot šo veidni, lai detalizēti veidotu dienas nodarbību plānus. Veidni var izmantot mācību iestādēs visos izglītības līmeņos.

Excel

Dienas nodarbību plānotājs

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai