Iknedēļas pienākumu grafiks

Šajā pienākumu grafikā sadaliet mājas darbus nedēļai. Norādiet veicamos darbus, piešķiriet darītāju un atzīmējiet kā izdarītus, kad tie pabeigti.

Excel

Iknedēļas pienākumu grafiks

More templates like this

Find inspiration for your next project with thousands of ideas to choose from