Mājmācības žurnāls

Sekojiet līdzi skolēna mājmācības norisei, izmantojot šo pieejamo žurnāla veidni, ko veido deviņi mācību priekšmeti, un katrā iespējams pievienot piecus uzdevumus.

Excel

Mājmācības žurnāls

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai