Organizācijas diagramma

Cilvēkresursu speciālistiem bieži uzdod sastādīt uzņēmuma organizācijas diagrammu, lai vadībai būtu vieglāk precīzi novērtēt organizāciju ar tās struktūru tajā brīdī, reaģēt uz mainīgajiem tirgus nosacījumiem un izmantot izdevības. Darbiniekiem nepieciešams izprast uzņēmuma stratēģiju un struktūru, kā arī savu lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Izmantojot šo organizācijas diagrammu, cilvēkresursu speciālisti varēs veidot vizuālus materiālus ar pašreizējo struktūru, veidot izmaiņu plānošanas scenārijus, un paziņot uzņēmuma darbiniekiem organizatorisku informāciju.

PowerPoint

Organizācijas diagramma

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Atrodiet iedvesmu savam nākamajam projektam, izvēloties no tūkstošiem ideju