Pasākumu budžets

Fiksējiet pasākuma plānotos un faktiskos izdevumus kopā ar plānotajiem un faktiskajiem ieņēmumiem, izmantojot šo veidni. Tajā ir arī peļņas un zaudējumu cilne ar diagrammām.

Excel

Pasākumu budžets

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai