Rēķins ar soda naudu (vienkāršs)

Nosakiet soda naudas lielumu par iepriekš nenomaksātu bilanci, izmantojot šo pieejamo rēķina veidni, kura veidota pārskatāmā, vienkāršā minimālisma stilā.

Excel

Rēķins ar soda naudu (vienkāršs)

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai