Skolēnu apmeklētības žurnāls (vienkāršs)

Reģistrējiet viena skolēna apmeklētību par pilnu mācību gadu, izmantojot šo pieejamo veidni; automātiski aprēķina apmeklējuma, kavēto, attaisnoto un neattaisnoto kavējumu kopsummu.

Excel

Skolēnu apmeklētības žurnāls (vienkāršs)

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Atrodiet iedvesmu savam nākamajam projektam, izvēloties no tūkstošiem ideju