Skolēnu kalendārs (Mēn.)

Šajā 12 mēnešu veidnē, kas paredzēta skolēniem, ir atsevišķa cilne katram mēnesim un iebūvēta funkcionalitāte, kas ļauj iestatīt gadu ar nedēļām, sākot ar pirmdienu. Katrā cilnē ir paredzēta vieta attiecīgajā nedēļā veicamo mājasdarbu atzīmēšanai un mācību grafikiem. Datumi kalendārā tiek iezīmēti automātiski, izmantojot nosacījumformatēšanu un atbilstoši darbu nodošanas termiņiem. Šī ir pieejama veidne.

Excel

Skolēnu kalendārs (Mēn.)

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai