Vizītkartes (sarkans noformējums, 10 vienā lappusē)

Izmantojiet šo vizītkaršu veidni, lai izveidotu personalizētas un saskaņotas vizītkartes. Mainiet izskatu, izmantojot iebūvētos Word dizainus. Šajā versijā ir iekļautas griešanas palīglīnijas, kas palīdz kartes izgriezt, ja neizmantojat iepriekš sagatavotu karšu grēdu.

Word

Vizītkartes (sarkans noformējums, 10 vienā lappusē)

Citas veidnes, kas ir līdzīgas šai

Tūkstošiem veidņu ātrai projekta uzsākšanai