Bajet bukan untung dengan penubuhan tabung

Templat bajet ini boleh digunakan oleh organisasi bukan untung atau perniagaan kecil untuk menjejak pendapatan dan perbelanjaan termasuk penubuhan tabung. Carta garis mendatar memerihalkan tindakan.

Excel

Bajet bukan untung dengan penubuhan tabung

Lagi templat seperti ini

Ribuan templat untuk mula lompat projek anda